Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.maxxsluzby.cz  (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je Markéta Hanzelínová – MaxxSlužby.cz, se sídlem Španielova 1279/30 Praha 6 – Řepy, IČO 65402448, (dále jako „Markéta Hanzelínová  – MaxxSlužby.cz“).  Markéta Hanzelínová – MaxxSlužby.cz se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Markéta Hanzelínová – MaxxSlužby.cz je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce. Tyto zásady jsou platné od 24.5.2018.

Tím, že nám poskytnete svoje osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi, které máme, nebo můžeme mít.

Tento dokument obsahuje informace o datech v těchto kategoriích:

 • Proč tato data potřebujeme
 • Kde jsou tato data uložena a kdo má k těmto datům přístup
 • Jak dlouho je uchováváme
 • Jak zabezpečujeme, aby se k nim nedostala neoprávněná osoba
 • Jaká data sbíráme

K  jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme 

 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek
 • k jednání o uzavření nebo změně smlouvy
 • k zajištění plnění smlouvy, kterou spolu uzavíráme
 • k vedení obchodní a statistické evidence
 • k zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (e-mailem nebo SMS) o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)
 • k  poskytování věrnostních výhod

Zabezpečení přístupu k datům

 • Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.
 • Data jsou přenášena prostřednictvím protokolu https s použitím šifrovací technologie SSL znemožňujícím třetím stranám jejich sledování
 • Data jsou uložena v systému vyžadujícího přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla
 • Přístup k datům je definován uživatelskými rolemi v systému, zamezujícími možnosti neautorizovaným uživatelům přístup k datům, ke kterým nemají příslušná oprávnění
 • Data jsou uložena na serverech v jednom z nejnovějších a nejbezpečnějších hostingových centrech se smluvně definovanými podmínkami ukládání dat, nakládání s nimi a zamezení přístupu neoprávněných osob

Doba spravování údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy jste nám prostřednictvím Webové stránky svoje osobní údaje naposledy předali (tedy od Vašeho posledního přihlášení), a v případě, že s námi uzavíráte jakoukoli smlouvu a/nebo používáte naše služby, je doba uchování po dobu trvání smlouvy a po dodatečnou dobu 10 let.

Osobní údaje

 • Jméno Příjmení
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Typ objektů
 • Typ úklidu
 • Datum registrace
 • IP adresa počítače

Citlivé údaje Markéta Hanzelínová – MaxxSlužby.cz nemá v úmyslu pomocí těchto stránek shromažďovat citlivé osobní údaje (jako jsou údaje o politických názorech, náboženství, nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života). Pokud by Markéta Hanzelínová – MaxxSlužby.cz takové údaje shromažďovala, budete nejprve požádáni o souhlas.

Služby využívající měřící kódy k analýze chování uživatelů či pro cílenou reklamu

Níže uvedené služby využívají měřící kódy umístěné na Webové stránce, které v anonymní podobě odesílají statistická data o chování uživatelů. Tato data není možné spárovat s účtem uživatele a ani společnosti provozující tyto služby k těmto datům nemají přístup.

Google Universal Analytics

Pro potřeby analyzování chování uživatelů na Webové stránce využívá Webová stránka službu Google Universal Analytics společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America, dále jen „Google“.

Tato služba pomocí instalované cookie sbírá anonymizované demografické údaje o uživatelích, která dále v agregované podobě prezentuje a analyzuje.

Nechcete-li být službou Google Universal Analytics sledováni, můžete tak učinit instalací doplňku Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera, který toto sledování zamezuje – nebo instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Facebook Ads

Pro potřeby vyhodnocování a cílení reklam využívá Webová stránka službu Facebook Ads společnosti Facebook Inc. se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, dále jen „Facebook“.

Této službě pomocí volání javascriptového kódu předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzích, které slouží k optimalizaci cílení a podávání reklam. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem optimalizace zobrazovaných reklamních sdělení na stránkách poskytujících službě Facebook Ads reklamní prostor.

Nechcete-li být službou Facebook Ads sledováni, můžete instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Google AdWords

Pro potřeby vyhodnocování a cílení reklam využívá Webová stránka službu Google Adwords společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „Google“.
Této službě pomocí volání javascriptového kódu předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzích, které slouží k optimalizaci cílení a podávání reklam. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.
Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem optimalizace zobrazovaných reklamních sdělení na stránkách poskytujících službě Google AdWords reklamní prostor.
Nechcete-li být službou Google AdWords sledováni, můžete instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Seznam Sklik

Pro potřeby vyhodnocování a cílení reklam využívá Webová stránku službu Sklik společnosti Seznam.cz a.s. s IČ 26168685 a sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Této službě pomocí volání javascriptového kódu předává Webová stránka anonymizovanou informaci o prováděných konverzích, které slouží k optimalizaci cílení a podávání reklam. Během tohoto přenosu nejsou dále předávány žádné osobní údaje uživatelů.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem optimalizace zobrazovaných reklamních sdělení na stránkách poskytujících službě Sklik reklamní prostor.

Nechcete-li být službou Sklik sledováni, můžete instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Tato služba dále pomocí instalované cookie sbírá anonymizované údaje o pohybu uživatele po Webové stránce s cílem nezávislého sledování provedených konverzí v rámci partnerského programu.

Nechcete-li být službou Affilbox.czsledováni, můžete instalaci cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče zakázat, nicméně v tomto případě nebudete schopni využívat všech funkcí Webové stránky.

Soubory cookies

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.

Webové stránky třetích stran

Chtěli bychom upozornit na to, že toto prohlášení o důvěrnosti se nevztahuje na webové stránky třetích osob, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami. Změny Markéta Hanzelínová – MaxxSlužby.cz si vyhrazuje právo kdykoliv upravit jednotlivé sekce tohoto prohlášení o důvěrnosti. Doporučujeme čas od času zjistit, zda toto prohlášení neobsahuje nějaké změny.

Práva subjektu údajů 

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Markéta Hanzelínová – MaxxSlužby.cz při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z ustanovení příslušných právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

Právo přístupu ke svým osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů; S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů. Tohoto práva lze dosáhnout přihlášením uživatele na Webovou stránku prostřednictvím své e-mailové adresy a hesla.

Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)

(s účinností od 28. 5. 2018), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení

Tohoto práva může Uživatel dosáhnout zrušením svého profilu v nastavení Webové stránky nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu spravce@maxxsluzby.cz.

Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

(s účinností od 28. 5. 2018) v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

Tohoto práva může Uživatel dosáhnout úpravou svého profilu v nastavení Webové stránky nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu spravce@maxxsluzby.cz

Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

(s účinností od 28. 5. 2018) které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních Nařízení. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Tohoto práva může Uživatel dosáhnout zasláním e-mailové zprávy na adresu spravce@maxxsluzby.cz

Právo získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány

Právo na přenositelnost údajů (s účinností od 28. 5. 2018), tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, nebo že se zpracování provádí automatizovaně.

Tohoto práva může Uživatel dosáhnout zasláním e-mailové zprávy na adresu spravce@maxxsluzby.cz

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

a to včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení.

Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů 

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat v nastavení uživatelského účtu Webové stránky, pomocí e-mailové zprávy zaslané na adresu spravce@maxxsluzby.cz nebo písemně na adresu společnosti Markéta Hanzelínová ( MaxxSlužby.cz). Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.